ڕەسووکە و تراکتۆرەکەی لە گوندی گۆمەتار

شەیری بکە لە:

ئاڤا نیوز

 

ڕەسووکە و تراکتۆرەکەی گەیشتنە گوندی گۆمەتار و لەگەڵ خزمانی ئەو گوندە، گەرمی دەکەن و دەیکەنە بەزمی خۆیان.

شەیری بکە لە: