بژاردە

بۆچی دەبێت یاری ئاسن بكەین؟

لەشی مرۆڤ بەشێوەیەكی گشتی 620 ماسولكەی تێدایە و تاكە چارەسەر بۆ مانەوەیان، بەرزكردنەوەی قورسایی و خواردنی پڕۆتینە